Kamatne stope na štednju članova kreditne unije

Štednja u EUR

Oročeno do 6 mjeseca 12 mjeseca 24 mjeseca 36 mjeseca 48 mjeseca 60 mjeseca

U primjeni od 01.03.2022.

ŠTEDNI ULOG NIJE OSIGURAN KOD DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Oročeno do 3 mjeseca 6 mjeseca 12 mjeseca
Godišnja kamatna stopa 0,8% 1,7% 2,6%
24 mjeseca 36 mjeseca 48 mjeseca 60 mjeseca
2,8% 3% 3,2% 3,4%