Izdavanje garancija

Članovima izdajemo potrebne garancije prema trećim osobama.

Preuzimanje potraživanja

Obrtnicima za nedospjela potraživanja po izdanim i ovjerenim fakturama ili ovjerenim situacijama odobravamo kreditna zaduženja do naplate potraživanja.

Stručna pomoć

Obrtnicima dajemo stručnu pomoć kod ocjene rizika poslovanja te preporuke za zaštitna jamstava kako bi što uspješnije mogli naplatiti svoja potraživanja. U osobnim kontaktima i razgovorima sa našim iskusnim djelatnicima, obrtnicima ukazujemo na sve moguće probleme koji mogu stajati na putu njihovog uspješnog poslovanja.