O nama

Zagorska kreditna unija (ZKU) osnovana je dana 03.11.1995. godine kao Štedno kreditna zadruga (ŠKZ) koja je služila kao neophodni financijski servis obrtnicima i poduzetnicima. ŠKZ su imale ovlasti za gotovo sve bankarske poslove: kreditiranje malih poduzetnika, obrtnika i fizičkih osoba, platni promet, mjenjačnicu, depozite, knjigovodstveni servis te vođenja žiro-računa za naše obrtnike . Obrtnicima su omogućili da sve bankarske usluge mogu obaviti na jednom mjestu i da lakše dođu do obrtnog kapitala.
Promjenom zakona 2008. godine ŠKZ se preoblikovala u Kreditnu uniju (KU).

Članovi KU mogu biti samo:

1. Trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u RH, stanovnici Krapinsko zagorske županije.

2. Fizičke osobe s prebivalištem u RH, stanovnici Krapinsko zagorske županije.


Predmet poslovanja Zagorske kreditne unije:

Zaprimanje novčanih depozita članova Kreditne unije u domaćoj valuti

Odobravanje kredita članovima Kreditne unije u domaćoj valuti.

Obavljanje mjenjačkih poslova za članove Kreditne unije

Dodjeljivanje novčane pomoći članovima Kreditne unije

Izdavanje jamstva za obveze članova Kreditne unije članovima Kreditne unije

Zaprimanje novčanih depozita od sindikata i obrtničkih komora, te zaprimanje bespovratnih novčanih sredstava od međunarodnih institucija.


Stupanjem na snagu Zakona o potrošačkom kreditiranju 2013. godine i njegovim izmjenama i dopunama 2014. godine, Zagorska kreditna unija je svoje poslovanje u potpunosti prilagodila novim zakonskim odredbama i ograničenjima u cilju povoljnijih uvjeta kreditiranja za članove, kao i pojačane zaštite prava potrošača.

Vrijeme i aktivnosti u dosadašnjem radu pokazale su opravdanost osnivanja takove institucije koja se uspješno razvijala do današnjeg dana. Zakonska ograničenja u radu usporila su daljnji kvalitetan razvoj našeg poslovanja sa obrtnicima, malim poduzetnicima i poljoprivrednicima, te smo sadašnje poslovanje usmjerili samo na kreditiranje naših članova.

Minimalni zakonom propisani iznos temeljnog kapitala potreban za osnivanje kreditne unije iznosi 500.000,00 kuna.

Zagorska kreditna unija registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu i vodi se pod matičnim brojem (MBS) :080007933

Zagorska kreditna unija posluje na način da je sposobna pravovremeno ispuniti dospjele obveze( načelo likvidnosti), te na način da je trajno sposobna ispunjavati sve svoje obveze ( načelo solventnosti).

Zakonom propisana stopa solventnosti za kreditne unije iznosi 9 %.

Stopa solventnosti ostvarena na dan 31.12.2022. iznosila je 18,40 %.

Broj članova na 31.12.2022. je iznosio 2.727 člana.

Opći podaci:

Zagorska kreditna unija

Ksavera Šandora Đalskog 4, 49210 Zabok

Matični broj:1142127

OIB: 71965400741

MBS:080007933

IBAN: HR2523400091101010501

Poslovna banka: Privredna banka d.d. Zabok, Matije Gupca 64.

Temeljni kapital: 6.019.000,00 kn

Poslovanje Zagorske kreditne unije propisano je Zakonom o kreditnim unijama, zakonom o potrošačkom kreditiranju , kao i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke pod čijom se regulacijom poslovanje Zagorske kreditne unije i nalazi.

Članovi

Uprava kreditne unije

Član uprave: Kristina Tkalčević, dipl.oec.

Nadzorni odbor

Predsjednik: Davor Pleško

Nadzorni odbor

Zamjenik predsjednika: Jadranka Krklec, prof.

Nadzorni odbor

Član: Bajza Branko

Nadzorni odbor

Član: Igor Kovač, mag.soc.rada

Nadzorni odbor

Član: Ivan Miroić, dipl.oec.

Nadzorni odbor

Predsjednik skupštine kreditne unije: Vladimir Kokot, dipl.oec.