Zagorska kreditna unija
Mail
Početna stranica

ŠTEDNI ULOZI NISU OSIGURANI KOD DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Kamatne stope na depozite

1.Pasivne kamatne stope na kunske depozite

1.1 Kunski depoziti po viđenju 0,5%, a za god.prosjek stanja na računu većem od 50.000,00 kn po dogovoru

1.2 Oročeni depoziti - štednja u kunama

1.2.1 1-3 mjeseca do 3% godišnje
1.2.2 3-6 mjeseci do 4,3% godišnje
1.2.3 6-12 mjeseci do 5,1% godišnje

1.3 Oročeni depoziti - štednja uz valutnu klauzulu (EUR)

1.3.1 1-3 mjeseca do 2,5% godišnje
1.3.2 3-6 mjeseci do 3,8% godišnje
1.3.3 6-12 mjeseci do 4,8% godišnje

 

 

 

 

Krediti - pozajmice | Štednja | Mjenjačnica | Ostale usluge | Dokumentacija | O nama | Kontakt

Copyright © ZAGORSKA KREDITNA UNIJA - 2012 - Ksavera Šandora Đalskog 4 - 49210 - Zabok - Tel: ++385 (0) 49 587 300 | Design: Rinel