Zagorska kreditna unija
Mail
Početna stranica

AKCIJA OD 01.04.2018.
Krediti do 12 mjeseci - fiksna kamata 6% trošak obrade kredita 1%
Krediti do 60 mjeseci - fiksna kamata 7% trošak obrade kredita 1,5%

 

Za naše članove smo pripremili:

  • Brzu i jednostavnu realizaciju
  • Bez brige o promjeni kamatne stope - FIKSNA kamatna stopa za cijelo razdoblje trajanja kredita
  • Mogućnost odobravanja kredita bez jamaca
  • Rok otplate do 10 godina
  • Kamata 7,85 % godišnje

 

VRSTE KREDITA I KAMATNE STOPE NA KREDITE

1. Kratkoročni krediti Aktivna kamatna stopa 7,7 % god.
Efektivna kamatna stopa do 9,09 % god.
2. Dugoročni krediti - do deset godina Aktivna kamatna stopa 7,7 % god.
Efektivna kamatna stopa do 9,09 % god.
3. Lombardni krediti Kamatna stopa je 3 indeksna poena viša od kamatne stope na depozit
4. Okvirni krediti do godine dana 7,7 % godišnje. Efektivna kamatna stopa do 9,09 % god.

Kamatne stope utvrđene su Odlukom o kamatnim stopama.
Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou.
Krediti se ugovaraju u kunama ili uz primjenu valutne klauzule.

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim građanima, obrtnicima i poljoprivrednicima.

 

 

S poštovanjem!

 

 

                                                              Član Uprave:

                                                             Kristina Tkalčević, dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

Krediti - pozajmice | Štednja | Mjenjačnica | Ostale usluge | Dokumentacija | O nama | Kontakt

Copyright © ZAGORSKA KREDITNA UNIJA - 2012 - Ksavera Šandora Đalskog 4 - 49210 - Zabok - Tel: ++385 (0) 49 587 300 | Design: Rinel